Sectoren

Binnen verschillende sectoren komen reststromen vrij. Voor deze reststromen is nog niet altijd een hoogwaardige toepassing. De reststroom van de ene partij kan van meerwaarde zijn voor de ander.

Als voorbeeld: Overheden beschikken over reststromen waar wij een hoogwaardige toepassing voor proberen te ontwikkelen. Bedrijven moeten zich steeds meer verduurzamen, vanuit het oogpunt dat er nood aan de man is of om het imago te versterken. Met het probleem van de ene partij kan het probleem van de andere partij opgelost worden.

Wij van Bio Based Supply denken hier in mee en realiseren uiteindelijk concrete oplossingen. De eindafnemer heeft samen met de leverancier invloed op de ontwikkeling van het product. Deze producten gaan wij dan ontwikkelen en uiteindelijk produceren.

Industrie

Grondstoffen en energie worden in de toekomst steeds schaarser, terwijl Nederland relatief veel energie-intensieve industrie kent. Daarom kijkt de Nederlandse industrie nu vooruit naar 2030, om te zien hoe het op deze ontwikkelingen kan inspelen.

Overheden

In het kader van circulaire economie is het belangrijk om zij- en bijstromen niet te zien als afval, maar als grondstof. Het kabinet ondersteunt zoveel mogelijk initiatieven die gericht zijn op het sluiten van ketens, het produceren van gerecyclede grondstoffen en om het biomassa een hoogwaardige toepassing geven.

Bouw

De bouw probeert de traditionele producten te vervangen voor duurzame varianten. Het liefste gebruikt deze bedrijven reststromen die vrijkomen binnen de bestekken die het zelf onderhoud. Op die manier ontstaat er een keten en wordt de ontwikkeling interessant om bestekken mee te winnen.