Over ons

Bio Based Supply ontwikkeld actief innovatieve oplossingen voor het hoogwaardig benutten van reststromen. Om dit te realiseren, is de ontwikkeling van diverse machines en processen noodzakelijk. Dit kan voortbouwen op bestaande technieken of door het introduceren van baanbrekende innovaties.

We richten ons op het aanpassen van bestaande technologieën om ze geschikt te maken voor het verwerken van reststromen tot grondstoffen en eindproducten. Deze aanpassingen zijn niet altijd ingrijpend, maar ze zijn wel cruciaal om machines in staat te stellen reststromen efficiënt te verwerken. Het komt zelfs voor dat technologieën uit andere sectoren worden toegepast om nieuwe sectoren te bedienen. Daarnaast wordt er voortdurend gekeken naar en geïnvesteerd in innovatieve technieken.

Momenteel beschikt Bio Based Supply over een productiemachine  waar reststromen omzet worden naar hoogwaardig composietmateriaal bestaande uit organische vezels en restplastics.  Deze reststroom wordt beschouwd als een waardevolle grondstof die binnen deze machine hergebruikt kan worden. Voor de verkoop werkt BBS nauw samen met Circulus BV ( www.circulusbv.com ). Bovendien heeft BBS een partnerschappen verschillende internationale (markt)partijen om de kennis en capaciteit te vergroten.

Biobased Supply