Cellulose uit wc-papier

Bij het zuiveren van rioolwater blijven reststromen over. Tot voor kort was er geen andere keuze dan deze rechtstreeks af te voeren naar de verbrandingsoven van een afvalverwerker. Met de huidige stand van de techniek is het echter mogelijk om reststromen met een cellulosecomponent terug te brengen in de keten.

Reststroom: Cellulose uit wc-papier

Cellulose houdende reststromen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) bestaan grotendeels uit toiletpapier. Er is nu een duurzame én kostenefficiënte oplossing om deze cellulose terug te winnen en te hergebruiken. Hiervoor werken wij samen met Recell Group, die deze zogenoemde tertiaire cellulose met
speciale technieken beschikbaar maakt. Na opwerking van het verkregen materiaal ontstaat Recell®. 

Dit product heeft zich inmiddels bewezen als een waardevolle grondstof voor onder meer biocomposiet toepassingen zoals palen, bankjes en oeverbeschoeiing.


Shape