Bermgras

Bij het onderhoud van wegen en (openbare)terreinen ontstaan verschillende restmaterialen die potentieel waardevol zijn. Momenteel benutten we de vervuilde stroom bermgras, dat vrijkomt bij ecologisch bermbeheer, om duurzame en CO2-reducerende oplossingen te realiseren. Op deze wijze streven we ernaar om een waardevolle toepassing te vinden voor dit bermgras binnen onze duurzaamheidsinitiatieven.

 Om in aanmerking te komen voor gebruik, moet het bermgras aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen. Gezamenlijk met de aannemer of gebiedsbeheerder wordt bepaald welk maaisel uit het areaal geschikt voor de verwerking tot biocomposiet. Uiteraard zijn kruidachtig maaisel met bijv distels, kruiskruid of duizendknoop geen probleem voor de productie van het biocomposiet dat voor 65% bestaat uit deze natuurvezels.

Dit duurzame composietmateriaal wordt toegepast voor diverse milieuvriendelijke doeleinden, zoals het vervaardigen van picknickbanken, reflectorplanken, oeverbeschoeiingen en faunarasters. Door deze benadering verminderen we niet alleen de CO2-uitstoot, maar geven we ook waardevolle restmaterialen een tweede leven binnen de circulaire economie. Klik hier voor meer informatie over producten die zijn vervaardigd met dit duurzame materiaal.

Toegevoegde waarden van de Keten

Minder onbenutte afvalstromen; deze worden doormiddel van deze keten niet verbrand maar geupcycled

Minder CO2 uitstoot; Relatief korte transport bewegingen en een productie proces wat weinig energie benodigd (0,33kg CO2eq /kg biocomposiet

Biogene CO2 langjarig vastgelegd; De CO2 vastgelegd door het gras, wordt gevangen in het biocomposiet

Circulair materiaal dat weer volledig is te recyclen; Hiermee vormt het product een grondstofbank voor toekomstige producten.