Bermgras

Uit de bestekken van aannemers komen reststromen vrij. Op dit moment maken wij gebruik van de reststroom bermgras dat vrijkomt. Op deze manier wordt er geprobeerd om het bermgras een hoogwaardige toepassing te geven binnen de keten. 

Reststroom: Bermgras
Het bermgras moet over een bepaalde kwaliteit beschikken om toegepast te kunnen worden. Zo is het gras dat vlak bij een fastfoodketen ligt niet geschikt, omdat deze in de meeste gevallen te vervuild is. Het gras dient daarnaast droog te zijn. Het gras moet vergelijkbaar zijn met hooi en mag niet te veel vocht bevatten. Hiermee dient rekening gehouden te worden tijdens het oogsten van het gras. Het gras wordt in balen aangeleverd. Het gras wordt op dit moment samengemengd met gerecycled plastic. Hieruit ontstaat een composietmateriaal.

Toepassingen
Deze materialen zijn onder andere ingezet voor picknickbanken, reflectorpalen, oeverbeschoeiing en circulaire kantplanken. Klik hier voor meer producten met dit materiaal