[vc_row css=”.vc_custom_1621410625180{margin-top: -32px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Interreg

Het project “CO2 vastlegging in biocomposiet producten” is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Projectomschrijving

De essentie van dit project richt zich erop dat afvalverwerkers in Nederland en België zo’n 10% wat het binnenkrijgt niet volledig kan recyclen. Dit wordt gestort of verbrand met een significante CO2-uitstoot tot gevolg. Dit brengt een hoge kostprijs met zich mee. Het gaat vaak om restanten van het recyclageproces die in de laatste stap niet verder gerecycleerd of opgewaardeerd kunnen worden, zoals organische reststromen die verontreinigd zijn met plastics, inert, etc. en niet verder te scheiden vallen. Dit zijn bovendien meestal natte fracties met een minimaal vochtgehalte van 50%.

Voor afvalverwerkers is bovenstaande situatie dagelijkse kost. Hun natte scheidingsinstallaties zorgen voor een organische reststroom waar momenteel geen hoogwaardige toepassing voor is. Via een CR2SE-project willen de twee partners nu samenwerken om tot een duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstromen te komen.[/vc_column_text][vc_column_text]

Betrokken partijen

Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.

Bio Based Supply houdt zich al jaren bezig met circulair denken en het opwaarderen van reststromen. Met de nodige ervaring in het recycleren van biomassa, vezelproductie en biologische processen zoals vergisting en compostering, heeft het bedrijf het nodige in huis om biocomposieten te produceren vanuit biomassa reststromen.[/vc_column_text][testimonials_ctn style=”rd_tm_8″ margin_top=”-20″ margin_bottom=”-20″][testimonial_sc author=”dr, Timmers” a_info=”Bio Based Supply”]“We werken er hard aan om de transitie naar een duurzame maatschappij te versnellen. De huidige manier van storten of verbranden is niet langer acceptabel. Door reststromen op te waarderen valt een grote milieu-impact te realiseren.”[/testimonial_sc][/testimonials_ctn][vc_column_text css=”.vc_custom_1621409322306{margin-top: -70px !important;}”]Vooraleer deze reststromen in biocomposieten omgezet kunnen worden, is diepgaand onderzoek nodig naar het drogingsproces, het vervezelen van de reststromen en het uiteindelijk toepassen van deze stromen in combinatie met bermgrasvezels voor de productie van biocomposieten.

Het Vlaamse Terracorrect heeft expertise in grondreiniging en bodemsaneringswerkzaamheden. In hun R&D-lab voeren ze analyses uit op grondstoffen en zoeken ze naar oplossingen om gronden die momenteel thermisch dan wel fysico-chemisch gereinigd moeten worden, op een natuurlijke wijze te reinigen tot een nuttig herbruikbare stroom. Samen met afvalverwerkers gaan zij in dit project op zoek naar een CO2-neutrale drogingsstap. Daarvoor zullen ze heel wat data verzamelen uit de biomassa- en kunststofrestromen bij de afvalverwerker.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Doelstellingen

De doelstelling van dit project is om de CO2 die vrijkomt bij de verbrandingsstap te vermijden door de CO2 ‘vast’ te leggen in biocomposieten. Uit berekeningen blijkt dat er per ton geproduceerd biocomposiet 1,8 ton CO2 wordt ‘vastgelegd’. Door het vermijden van het verbranden van kunststof wordt er per ton verbrand kunststof tussen de 1,2 en 1,8 ton CO2-uitstoot vermeden. Wanneer we kijken naar de huidige biomassa- en kunststofreststromen bij een gemiddelde verwerker, verwachten we dat in het eerste jaar na afronding van het project een CO2 besparingspotentieel van 18.000 ton CO2 behaald kan worden. Dat besparingspotentieel kan significant verhogen wanneer we dit grootschalig zouden toepassen bij meerdere afvalverwerkers in Nederland en België.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Projecten gefinancierd door Interreg

[/vc_column_text][vc_single_image image=”2386″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://biobasedsupply.com”][vc_single_image image=”2373″ img_size=”large” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.terracorrect.be/”][/vc_column][/vc_row]